Xin giúp con dám nói lên sự thật
Trước kẻ mạnh và mọi kẻ ỷ quyền
Không nói dối để được người khác khen
Xin giúp con sống tốt, lạy Thiên Chúa!
Nếu Ngài muốn cho con có tiền của
Xin Ngài đừng lấy hạnh phúc của con
Nếu sức mạnh con được Ngài trao ban
Xin đừng lấy đi khả năng lý luận
Sự thành công của con do Ngài muốn
Xin đừng lấy đức khiêm nhường nơi con
Nếu cho con có được lòng khiêm nhường
Xin đừng lấy khỏi con lòng tự trọng
Xin giúp con nhận biết mọi phương hướng
Mọi khía cạnh của mọi sự việc, thưa Ngài!
Đừng để con kết tội bất cứ ai
Chỉ vì họ không chia sẻ quan điểm
Xin dạy con yêu tha nhân trọn vẹn
Xin dạy con phán đoán chính bản thân
Cũng giống như khi phán đoán tha nhân
Họ và con không hơn và không kém
Đừng để con say sưa men chiến thắng
Mỗi khi con đạt được sự thành công
Đừng để con thất vọng và u buồn
Nếu đời con có lúc bị thất bại
Xin dạy con luôn ghi nhớ mãi mãi
Thất bại là thử thách đến thành công
Xin dạy con cũng luôn nhận biết rằng
Lòng khoan dung là sức mạnh cao nhất
Muốn trả thù là biểu hiện bi đát
Đó chính là sự yếu đuối vô cùng
Nếu Ngài không ban cho con thỏa lòng
Xin cũng ban cho con lòng trông cậy
Xin cho con ý chí vượt thất bại
Nếu Ngài không cho con đạt thành công
Xin cho con Đức Tin mạnh tới cùng
Nếu Ngài không ban cho con sức khỏe
Nếu con đã làm tổn thương ai đó
Xin giúp con dám xin lỗi thật lòng
Nếu có ai làm cho con tổn thương
Xin giúp con độ lượng mà tha thứ
Nếu có lúc con quên Ngài, Lạy Chúa!
Dám xin Ngài cũng đừng nỡ quên con
Không có Ngài, đời con sẽ héo hon
Nếu có Ngài, con sẽ dồi dào sống

Admin 2Đọc giảCuộc sống,Sống tốt đẹp,Tôn giáo
Xin giúp con dám nói lên sự thật Trước kẻ mạnh và mọi kẻ ỷ quyền Không nói dối để được người khác khen Xin giúp con sống tốt, lạy Thiên Chúa! Nếu Ngài muốn cho con có tiền của Xin Ngài đừng lấy hạnh phúc của con Nếu sức mạnh con được Ngài trao...