Chứng bệnh long bế ở nam giới do bàng quang thấp nhiệtLong bế là chứng bệnh đái khó, không đái được, long là đái khó, đái ra từng giọt; tính hoãn, bế là không đái được, tính cấp. Theo Y học hiện đại thì bệnh có thế do nguyên nhân khác nhau mà đái khó hoặc vô niệu. Như sỏi niệu, ...