Bài 1: Tình cô Thi đường tạo lớp chẳng nề công Dệt những vần thơ tỏa ánh hồng Lặng lẽ trau từ tâm gắng đợi Âm thầm nắn chữ dạ ghìm trông Tình trao rộng lớn êm đềm mở Nghĩa chất ngời sâu nhẹ nhõm bồng Mãi nhủ tim này luôn khắc đậm Ơn người dạy dỗ rạng ...