Xin giúp con dám nói lên sự thật Trước kẻ mạnh và mọi kẻ ỷ quyền Không nói dối để được người khác khen Xin giúp con sống tốt, lạy Thiên Chúa! Nếu Ngài muốn cho con có tiền của Xin Ngài đừng lấy hạnh phúc của con Nếu sức mạnh con được Ngài trao ban Xin ...