January, 2018

Viewing recent posts from January, 2018

Bệnh đau đầu và đau nửa đầu ở đàn ông

Bệnh đau đầu và đau nửa đầu ở đàn ôngĐau đầu do căng thẳng Động tác đầu tiên của một con vật khi cảm thấy sợ là cất cao đầu và nhìn quanh để tìm sự nguy hiểm. Con người không thể làm như vậy, bởi vì đầu của chúng ta đã được bố trí cao, nhưng phản xạ thì ...