Sinh nhật vợ

Sinh nhật vợ

Hoa hồng một lẵng gửi hiền thê
Sinh nhật năm nay tớ chẳng về
Quà mấy vần thơ chồng gửi tặng
Chúc vài câu phú vợ đừng chê
Bao năm má ấp cùng chăn gối
Những buổi tay đan sát môi kề
Hạnh phúc cùng nhau ta đắp dựng
Trọn đời mãn kiếp vẫn say mê.

https://bacsihoasung.vn/wp-content/uploads/2018/04/sinh-nhat-vo.jpghttps://bacsihoasung.vn/wp-content/uploads/2018/04/sinh-nhat-vo.jpgAdmin 2Đọc giảDuyên vợ chồng,Sinh nhật vợ,Thơ tặng vợ,Vợ chồng
Hoa hồng một lẵng gửi hiền thê Sinh nhật năm nay tớ chẳng về Quà mấy vần thơ chồng gửi tặng Chúc vài câu phú vợ đừng chê Bao năm má ấp cùng chăn gối Những buổi tay đan sát môi kề Hạnh phúc cùng nhau ta đắp dựng Trọn đời mãn kiếp vẫn say mê.