Sinh nhật vợ Sinh nhật vợ Hoa hồng một lẵng gửi hiền thê Sinh nhật năm nay tớ chẳng về Quà mấy vần thơ chồng gửi tặng Chúc vài câu phú vợ đừng chê Bao năm má ấp cùng chăn gối Những buổi tay đan sát môi kề Hạnh phúc cùng nhau ta đắp dựng Trọn đời mãn kiếp vẫn ...