Bài 1: Tình cô

Thi đường tạo lớp chẳng nề công
Dệt những vần thơ tỏa ánh hồng
Lặng lẽ trau từ tâm gắng đợi
Âm thầm nắn chữ dạ ghìm trông
Tình trao rộng lớn êm đềm mở
Nghĩa chất ngời sâu nhẹ nhõm bồng
Mãi nhủ tim này luôn khắc đậm
Ơn người dạy dỗ rạng tầng không.

Bài 2: Ơn người

Ơn người dạy bảo khắc vào trong
Hạnh đức kề bên trải sáng lòng
Dệt chữ ân nồng tim mãi đợi
Gom tình nghĩa thắm dạ hoài mong
Từng đêm mở ý khơi nguồn luật
Những buổi rèn tâm dựng nhánh dòng
Lặng lẽ trau từ chăm lớp học
Cô trò kết chặt tháng ngày đong.

Bài 3: Tri ân

Ơn người dậy dỗ ấm lòng con
Vất vả hằng đêm thức mỏi mòn
Gợi những câu từ khai ý thảo
Xem từng nét chữ tạo lời son
Tình sâu rộng lớn Vầng Dương tỏ
Phúc thẳm ngời cao Ánh Nguyệt tròn
Lặng lẽ đưa đò qua bến mộng
Ân dầy nghĩa cả khắc ngàn non.

Admin 2Đọc giảNgười lái đò,Nhớ ơn thầy cô,Thơ tặng cô,Tình cô
Bài 1: Tình cô Thi đường tạo lớp chẳng nề công Dệt những vần thơ tỏa ánh hồng Lặng lẽ trau từ tâm gắng đợi Âm thầm nắn chữ dạ ghìm trông Tình trao rộng lớn êm đềm mở Nghĩa chất ngời sâu nhẹ nhõm bồng Mãi nhủ tim này luôn khắc đậm Ơn người dạy dỗ...